INCOMPANY-PAKKET

De Relatie Company leert je in een tijdsbestek van 12 weken een nieuw pad op te gaan. Een pad waarop je je beter geaard voelt en de vrijheid ervaart om je doelen te bereiken. Dit doen we met een alles-in-één-aanpak, waarin we vooral belang hechten aan bewustwording, en werken aan inzicht wat het behelst om mens te zijn. Zodat je beter leert vóélen in plaats van dat je in aannames over jezelf blijft ‘hangen’. Je bént niet het verhaal dat je over jezelf bent gaan geloven. Wij helpen je hierin inzicht te geven en halen de authentieke bron in je naar boven. Onze locatie in De Purmer, op twintig minuten rijden van Amsterdam, biedt hiervoor de perfecte omgeving. Hier vind je de verstilling die nodig is om ruimte te creëren voor jouw unieke kracht, jouw potentieel.

In onze aanpak focussen we op vijf specifieke stappen/thema’s:
We brengen je in contact met je innerlijke behoefte (1), om daarna inzicht te krijgen in je boosheid, terugtrekken en recalcitrant gedrag (2). Je leert inzien hoe belangrijk begrenzing is (3) en na te denken over jouw ‘plek’ in je omgeving (4). Tot slot leer je je lichaam in balans te brengen en te houden (5).

STAP 1

Van buiten naar binnen

We zijn geneigd om de autoriteit buiten onszelf te leggen, wat een onstabiele en angstige basis is om vanuit te leven. Elke beweging in je leven, alle energie, komt immers voort uit je eigen hart. Alleen als je daarnaar leert te luisteren, wordt het mogelijk je eigen authentieke plek in te nemen. De Relatie Company helpt je expressie te geven aan je binnenwereld; alleen dan weet je wie je bent en kun je gaan stralen. Dan kan je omgeving je ook zien voor wie je werkelijk bent, waardoor je daadwerkelijk wordt aangesproken op je eigen potentieel.

STAP 2

Laat het vechten los

Als je niet in je eigen kracht staat en ook niet wordt aangesproken op je potentieel, kun je boos worden of je terugtrekken. Met jouw reactie op iemand anders’ handelen, maak je jezelf groter of kleiner dan de ander. Zulk reactief gedrag komt vaak voort uit angst en pijn. Heel menselijk, bijna iedereen heeft daar weleens last van, maar het is wel gedrag dat heel veel energie kost. Terwijl je die energie juist zo graag voor iets opbouwends zou gebruiken. De Relatie Company helpt je te stoppen met vechten door inzicht te bieden in je gedrag en de angst en pijn, waarop deze is gebaseerd, toe te laten.

STAP 3

Zo belangrijk is echt voelen

Soms kun je je stuurloos voelen, wat wil je nou écht in je leven? Meestal komt die gedachte voort uit het feit dat je niet goed bij jezelf naar binnen durft te kijken. Je bewandelt liever je ‘veilige’ pad of dat van een ander, dan dat je op het pad van je onzekere en angstige zelf vertrouwt. De Relatie Company helpt je om te voelen hoe noodzakelijk begrenzing is: dit is van jou en dat van de ander. Je moet eerst nee durven zeggen om ja te kunnen zeggen. Wat zijn de angsten en onzekerheden die je moet verwerken? Met de antwoorden hierop kun je je authentieke pad vanuit je hart gaan volgen, onafhankelijk van wie of wat dan ook.

STAP 4

Authentieke Verbinding

Onze individuele westerse samenleving dwingt ons te denken in patronen: dit ben ik, dat ben jij, dit is dit en dat is dat. In dit zogeheten dualistische wereldbeeld maak je jezelf los van je omgeving, terwijl wij er juist in geloven dat alles in de wereld met elkaar in verbinding staat. Sterker nog: je kunt alleen door elkáár en in relatie door alles om je heen tot volle wasdom komen. Door jezelf te zien als onmisbaar onderdeel van het geheel – of dat nou in een liefdes- of werkrelatie is of binnen het gezin/de familie – krijgt je energie weer ruimte. 

STAP 5

De levensenergie mag stromen

In het tijdsbestek van twaalf weken zul je tot inzichten komen die een directe uitwerking op je hebben. Blokkades in de energiestroom worden stukje bij beetje opgeruimd, Ratio, Familiesystemen en Lichaam vinden een nieuwe balans. De Relatie Company helpt je om die balans praktisch vorm te geven. Dit doen we door je te helpen interpreteren wat je lichaam aangeeft nodig te hebben. Laat het denken los, leer voelen wat je voelt en wat je daar vervolgens mee kunt doen. Je zult merken dat je – als prettige bijkomstigheid – ook je lichaam beter gaat voeden.

'Bij een verbinding geef je je over aan wat er is, met alles erop en aan

Dat is niet persé aangenaam'

Hoe functioneer je op je werk?

In de prestatiemaatschappij varen we steeds meer op onze overlevingsmechanismen en leggen we de autoriteit steeds vaker buiten onszelf. Dit kan ertoe leiden dat je je gestagneerd kunt voelen in je werk. Je beleeft er geen vreugde aan en voelt je niet gewaardeerd. Meestal heeft dat niet zo veel te maken met het soort werk dat je doet, maar met de manier waarop je je werk uitoefent. Onze ervaring leert dat dit vaak te maken heeft met relaties, die met je baas of collega’s. Vaak is het een opluchting als de werking van deze relaties inzichtelijk worden gemaakt. Indien dit langer aanhoudt leidt dit tot burn-out verschijnselen. De Relatie Company helpt je daarbij. Je krijgt meer energie en voelt weer ruimte. Daarmee breid je je mogelijkheden uit, voor jezelf én in je werk. En je zult zien: ook privé kom je krachtiger en gelukkiger in het leven te staan.

 

Als basis voor onze aanpak van werkgerelateerde problematiek liggen een aantal vragen:
– Hoe heb je geleerd te overleven?
– Hoe heb je jezelf geleerd in de wereld te presenteren, van wie heb je dat overgenomen?
– Hoe heb je geleerd jezelf te beschermen, en tegen wie?
– Hoe doe je dit nog steeds dagelijks, terwijl het je nu juist (onbewust) belemmert?
– In hoeverre is dit aangeleerd gedrag dat je niet bevalt en je niet langer dient?
– Wat zou je eigenlijk het liefst willen?

De Relatie Company maakt helder hoe deze vragen een rol spelen in je werkzame leven en hoe ze doorwerken in de interacties met anderen. Zo besef je langzaam maar zeker dat gevoelens van onvrede, macht en onmacht niet langer op een ander kunnen worden geprojecteerd. En word je je bewust van je uniciteit en keuzevrijheid, júíst in deze hectische wereld. Het besef dat je een uniek individu bent, maakt je bewuster van je specifieke bijdrage aan het grote (werk)geheel. Dit leidt tot kracht, (het hervinden van) enthousiasme en plezier.