DE RELATIE COMPANY

Meer, groter, sneller. Het lijkt soms of je in het leven steeds meer nodig hebt om gelukkig te zijn. Maar om jezelf te kunnen ontwikkelen, is er altijd een periode van bezinning en verstilling nodig. Net zoals de natuur in het voorjaar niet tot bloei komt als ze in het najaar geen pas op de plaats heeft gemaakt. Toch kun je het gevoel krijgen dat je omgeving je opjaagt, met als mogelijk gevolg dat je ‘jezelf kwijtraakt’. Dat uit zich in strubbelingen in je relaties – met je partner, je ouders, je collega’s of je baas, je kinderen of vrienden.

De Relatie Company helpt je jezelf terug te vinden. En een betere relatie te krijgen met de mensen om je heen. Geen therapie in de klassieke zin van het woord, maar een manier om aan jezelf te werken die je terug zult zien in hoe je in het leven staat en in je relaties met anderen. Een veel praktischere benadering, vinden wij – je kunt immers alleen jezelf veranderen, niet een ander.

De Relatie Company heeft meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van relaties en ouder-kindpatronen. Onze aanpak onderscheidt zich van andere doordat we op zoek gaan naar de bron van het ‘probleem’ of de ‘klacht’. We leren je opnieuw te luisteren naar je intuïtie, naar je innerlijke behoefte, je ingevingen en opwellingen. Zodat je het leven durft te gaan leven vanuit je eigen potentieel. De Relatie Company haalt de bron naar boven.

Het verhaal van de relatie company

Het ‘denken’ heeft in onze maatschappij een grote rol gekregen. Té groot, vinden wij. De Relatie Company helpt je bij het bewust worden van de onzichtbare draden waarin je verstrikt kunt zitten (vaak generaties lang). Door die ‘draden’ zichtbaar te maken leren we je de touwtjes in handen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens.

Bij de Relatie Company komen ratio en lichaam samen. Het lichaam heeft een wijsheid in zich die we vanuit de ratio niet kunnen begrijpen. Het lichaam is altijd in het hier en nu, en uitwisseling met de ratio is alleen mogelijk als ze met elkaar in verbinding staan. Dan versterken ze elkaar.

Andersom is ook het geval: een ratio die ‘ergens anders’ is, werkt lastig samen met het lichaam. Eventuele problemen die niet tot je bewustzijn doordringen, uiten zich op een andere manier: in ziekte bijvoorbeeld. Of je komt ze tegen in je relaties met anderen.

De Relatie Company werkt vanuit de driehoek Lichaam, Ratio en Familiesystemen. We vormen daarin een samenwerkingsverband van een relatietherapeut, een psycholoog en een acupuncturist. Het idee achter onze aanpak is dat je ons alle drie afwisselend ziet tijdens het therapieproces. Dat we moeder, dochter en nichtje uit een en dezelfde familie zijn en dus dezelfde wortels hebben, werkt versterkend. Vanuit de driehoek bieden we een veilige bedding om op zoek te gaan naar de bron in jezelf. De Relatie Company levert maatwerk, jij staat centraal.