De Familieopstelling

Ons gedrag is zelden gebaseerd op bewuste keuzes. Vaak wordt het gestuurd vanuit een onbewuste loyaliteit aan onze familie. Want of je het wilt of niet, je familie van herkomst is het belangrijkste systeem waarvan je deel uitmaakt. De familieopstelling is een krachtig instrument om belemmerende en soms verstikkende invloeden van het familiesysteem te transformeren. Sterker nog: je leert het te gebruiken als een hulpbron om rust te vinden in je hoofd en in je hart.

Maar weinig mensen doen de dingen die ze liefst zouden willen doen. De meeste mensen doen zelfs dingen die ze helemaal níét willen doen. Gevoelsmatig weten we wel dat onze familie grote invloed heeft op de manier waarop we in het leven staan. Maar op het moment dat we tegen persoonlijke problemen aanlopen, vergeten we toch om naar dat grotere verband te kijken. We zoeken de oorzaak bij onszelf en kunnen zwelgen in zelfverwijt. Het is moeilijk om zulk gedrag zelfstandig te veranderen, en het voelt vaak als onmogelijk. Hoeveel mensen denken wel niet: ‘Ach, ik moet er maar mee leren leven…’?

Een opstelling gebeurt níét met eigen familieleden, maar met representanten die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Holistische benadering

De Relatie Company werkt vanuit de driehoek ratio, lichaam en familiesysteem. Dit doen we omdat je functioneren en welbevinden niet los kan worden gezien van de samenhang tussen deze drie pijlers. Vanuit de holistische benadering is de mens een fysieke, emotionele en spirituele eenheid. Al die facetten hangen met elkaar samen, zoals families ook altijd in samenhang zijn verbonden. Vanuit die optiek staat een bepaalde klacht meestal niet op zichzelf. De oorzaak kan heel ergens anders liggen dan je aanvankelijk zou denken. De familieopstelling kan je helpen om tot zelfinzicht en heling te komen. Het doel is om je weer in contact te brengen met je innerlijke kracht, zelfstandigheid en wijsheid.

De familieopstelling

Een familieopstelling kan op een indrukwekkende manier inzicht geven in de onbewuste patronen die ten grondslag liggen aan belemmeringen. Die vaak al jaren van generatie op generatie doorgegeven zijn. Een opstelling laat zien wat de werkelijke verhoudingen zijn in het betreffende systeem. Dat biedt de mogelijkheid om patronen aan het licht te brengen die verborgen zitten in je onderbewuste. Wat belangrijk is om te weten: een opstelling gebeurt níét met eigen familieleden, maar met representanten die zich hiervoor beschikbaar stellen.

Karen van der Velde:

“Als jong meisje was ik regelmatig ziek, totdat ik erachter kwam dat ik zeer gevoelig was voor wat er bij anderen leefde. Inmiddels heb ik geleerd om deze gevoeligheid in te zetten in mijn werk, om naar boven te halen wat verborgen blijft. Ik ben opgeleid als kinesioloog en geloof sterk in het zelfvermogend vermogen van het lichaam. Ik zie het leven als iets wat voortdurend in beweging is. Verandering is onvermijdelijk en overgangen lopen het soepelst wanneer we geen weerstand bieden, maar meedrijven op de stroom. Mijn kracht als familieopsteller is dat ik dat liefdevol kan spiegelen. Ik los geen klachten op, maar onderzoek samen met jou waarvoor die klachten staan. We onderzoeken waaruit je overlevingsstrategie en innerlijke beweging bestaat, wanneer deze zijn ontstaan en of ze nog wel dienend zijn. Ik loop stapje voor stapje met je mee om je handvatten te bieden om zelf te gaan leven, zonder beperkingen vanuit het familiesysteem.”

>>