ACUPUNCTUUR

Veel cliënten komen bij een acupuncturist om van hun klachten af te komen, en het liefst zo snel mogelijk. Uiteraard is dat ook mijn doel in de eerste behandelingen, maar voor mij is elke acupunctuurbehandeling ook een zoektocht naar waar de klachten vandaan komen en een kans op transformatie. Het leven is, volgens mij, een proces van dynamische verandering en als acupuncturist ondersteun ik graag mensen in hun transformatieproces, om ruimte maken voor groei. Acupunctuur is een unieke geneeswijze doordat het uitgaat met een eenheid van lichaam, geest en ziel. De geneeswijze heeft bovendien als uitgangspunt dat alles energie is en dat wij als mens tussen de energie van de hemel (yang) en de aarde (yin) in staan.

Acupunctuurpunten zijn poorten om de individuele energie te transformeren tot groei en om meer volledig mens te zijn. Klachten, in welke vorm dan ook (lichamelijk, geestelijk of spiritueel), geven aan dat er een moment van transformatie is aangebroken. Ook ben ik er van overtuigd dat we in essentie één zijn, maar dat we dat we ons op verschillende manieren laten zien. Daarom zal elke behandeling uniek zijn; puur omdat de klacht daarom vraagt. Mijn persoonlijke doel is om mijn aanpak zo veelzijdig mogelijk te maken. Om dit te bereiken ontwikkel ik mij continue door middel van diverse bijscholingen. Daarbij wordt nooit het hoofddoel uit het oog verloren: De verbinding tussen hemel (yang) en aarde (yin) optimaliseren.


Burn-out volgens oosterse geneeswijzen

De traditionele oosterse geneeswijze beschouwt een burn-out als uitputting van één of meerdere elementen (hout, vuur, aarde, metaal of water). De symptomen die daarbij komen kijken worden gezien als veranderingsprikkels waarmee het lichaam aangeeft dat er niet conform de ‘natuurlijke stroom’ wordt geleefd. Je energie en vitaliteit (qi-energie) is uitgeput geraakt en het levensvuur (yang-energie) is opgebrand. Dit gaat gepaard met stagnaties van de energiestromen in de andere elementen.

In deze zienswijze wordt een aandoening niet gezien als ziekte, maar als natuurlijke reactie van het lichaam. Aangezien zowel bepaalde organen als emoties binnen één en hetzelfde element vallen, beïnvloeden ze elkaar. Immers: alles is energie. Als er binnen een orgaan een disbalans optreedt, heeft dat dus vaak emotionele, mentale en fysieke gevolgen. Met andere woorden: door het langdurig negeren van emoties, gedachten en/of lichamelijke klachten, kunnen verschillende energieën uitgeput raken. Je raakt letterlijk uit balans en moet weer leren te balanceren.

Als bijvoorbeeld de ‘milt-energie’ is uitgeput door een voedingspatroon met te veel suikers, kan dat zich uiten uit in je zorgen maken en piekeren. Als door piekeren de miltenergie is uitput, is het mogelijk dat klachten als verminderende eetlust, misselijkheid en/of oprispingen optreden. Uitgeputte ‘nier-energie’ kan angst creëren, en angst kan leiden tot blaasproblematiek (bijvoorbeeld bedplassen van kinderen). Bij disbalans in de ‘long-energie’ kan er verdriet en/of depressie ontstaan – let maar eens op wat er met je ademhaling gebeurt wanneer je huilt. De verstoorde balans van ‘lever-energie’ wordt geassocieerd met boosheid, irritatie en frustratie. Het niet goed stromen van ‘hart-energie’ kan zich uiten in gevoelens van ongeduld, wreedheid en arrogantie; dit zou kunnen leiden tot hartkloppingen en druk op de borst.

Wanneer een energie in balans is, kan die voluit stromen. Met een harmonieuze ‘lever-energie’ floreren bijvoorbeeld enthousiasme en creativiteit optimaal. En de ‘hart-energie’ die vrij is, leidt tot een hart dat puur en ‘open’ is en waar de onvoorwaardelijke liefde vrij kan stromen.

Het komt vaak voor dat er niet één, maar een aantal elementen hun disbalans laten zien. Het kan dus heel goed zijn dat je jezelf in meerdere van bovenstaande klachten herkent.

 

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan.

-Chinese wijsheid-

De Schildpad

‘Weet jij eigenlijk wel zeker dat jij de schildpad bent, schildpad?’ vroeg de krekel op een ochtend aan de schildpad. De schildpad keek hem beduusd aan en begon na te denken. Na een tijd zei hij: ‘Nee. Dat weet ik niet zeker.’ Somber gluurde hij onder zijn schild vandaan naar de krekel. ‘Ik wel’, zei de krekel. ‘Ik tsjirp, dus ik ben de krekel.’ Hij maakte een sprongetje van plezier. Ik doe niets, dacht de schildpad. Maar dat is volgens mij niet genoeg om de schildpad te zijn. De kikker had het gesprek gehoord en zei: ‘Ik kwaak, dus ik ben de kikker.’ ‘Inderdaad, kikker, inderdaad’, zei de krekel. ‘Jij kwaakt, dus jij bent de kikker.’ Zij sloegen elkaar op de schouders en keken de schildpad tamelijk meewarig aan. Zou ik dan misschien niet de schildpad zijn?  dacht de schildpad. Maar wie zou ik dan zijn…? Als ik nou eens denk: ik schuifel, dus ik ben de schildpad… Hij schuifelde wat heen en weer. Nee, dacht hij. Dat is niets. Er schuifelen er trouwens zoveel. De schildpad voelde zich eenzaam en onzeker, terwijl de krekel en de kikker vrolijk wegliepen, elkaar op de schouders sloegen en zongen: ‘Wij weten wie wij zijn!’ Toen klonk er opeens een geraas vanuit de top van de eik, waaronder de schildpad stond. Het was de olifant die daar bij zonsopgang naar toe was geklommen. Nu viel hij. ‘Ik val…’ kon hij nog roepen. Toen viel hij met een zware slag op de grond vlak naast de schildpad. Dat is de olifant, dacht de schildpad somber. Dat staat vast. Even later sloeg de olifant zijn ogen op. ‘Hallo schildpad’, zei hij zachtjes. ‘Weet je zeker dat ik dat ben?’ vroeg de schildpad verbaasd. ‘Weet je dat echt zeker?’ ‘Ja’, kreunde de olifant. ‘Wie zou je anders zijn?’ ‘Dat weet ik niet’, zei de schildpad. ‘Nou dan’, zei de olifant en met een pijnlijk gezicht voelde hij aan de enorme bult op zijn achterhoofd. De schildpad had de krekel en de kikker wel achterna willen hollen. Maar ja, dacht hij, als ik dat doe geloven ze helemaal niet dat ik de schildpad ben. En dus bleef hij stil staan, in het gras, onder de eik, en zei zachtjes tegen zichzelf: ‘Hallo schildpad. Hallo.’

Voor mij gaf dit verhaal zo duidelijk inzicht dat onze gedachten niet altijd de waarheid zijn. Alles is veranderlijk en niets is voor altijd waardoor zekerheid niet het kompas zou moeten zijn waarop we varen. Daarom is het begrip In de Chinese geneeswijze van yin en yang zo belangrijk. We leren al snel dat yang de zonzijde van de berg is en yin de schaduwzijde, waarmee meestal meteen het oordeel en de voorkeur voor het een of het ander geboren is, maar wat als de zon om de aarde draait en opeens een ander stuk van de berg belicht dan is yang yin geworden en andersom. 

Bij de buikacupunctuur wordt ook gebruik gemaakt van het beeld van een schild van een schildpad geprojecteerd op de buik. Dit gebied is ook bekend als “Dahai” de grote zee waar “ Luo shu “de heilige schildpad woont. Ook deze behandelingen zijn er op gericht om het evenwicht van Yin en Yang te herstellen.

Chinees scheppingsverhaal

De Eenheid, de  Wu Chi, verveelde zich op een gegeven moment. Ze splitste zich toen in Tweeën, in Yin en Yang, Hemel en Aarde, de twee polariteiten. Die twee polariteiten proberen steeds met elkaar in evenwicht te komen om weer samen te smelten, zo ontstaat uit de Twee de Drie, de spiralende of verbindende kracht. Zo gaat de ver-veel-ling steeds verder tot in de velen.

De Tao brengt het Ene voort.
Het Ene brengt de Twee voort.
De Twee brengt de Drie voort.
De Drie brengt de duizend-en-één dingen voort.
De duizend-en-één dingen worden gedragen door Yin en omhelzen Yang.
Lau Tzu (Tao Te Ching, vers 42)

Doordat Yin en Yang eindeloos in elkaar draaien ontstaat er een steeds grotere verfijning. Yin en Yang splitsten zich in de vier oer-krachten: Vuur, Water, Metaal en Hout. Uit die vier oerkrachten ontstaan de vijf Chinese elementen, of energie-fases. De Chinezen beschouwen materiële dingen als een energiefase van een kracht. Eigenlijk liepen ze dus nogal voor op Einstein’s ontdekking dat je materie ook als energie kunt zien. 

De vijf-fase-theorie laat ook duidelijk zien dat er in het Oosten veel meer in processen wordt gedacht dan in onderdelen. Een chinees teken is ook meer een omschrijving van iets, dan dat één woord is. Wij zien dat heel duidelijk terug in de natuur en de seizoenen waarin alles cyclus is en onveranderd door gaat, altijd in hetzelfde patroon maar nooit hetzelfde. 

Door de behandeling vanuit de vijf elementen kan je goed het proces zien waar iemand in stagneert en welke lichamelijke symptomen daar bij horen. Loslaten (in metaal) bijvoorbeeld kan heel lastig zijn (treur niet om de bloesem maar verheug je op de vruchten) of angst (in water) kan blijven hangen terwijl het “gevaar” geweken is (angst zoekt zekerheid en sluit zo alle deuren. Vertrouwen strekt haar vleugels en vliegt vrij) en ook piekeren en zorgen maken (in aarde) is bij de meeste wel bekend. Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel en daarom kijken we samen naar de fases waarin je je bevindt en wat dat met je doet en hoe je daar mee verder kan naar de volgende fase. 

Transformatie om de energie weer te laten stromen in zijn natuurlijke staat van zijn, vanuit de Hemel en Aarde, via de mens.

Nei Jing Tu

De Nei Jing Tu is een bekende Chinese afbeelding van het menselijk lichaam volgens de traditioneel Chinees geneeskundige visie. De vertaalde titel luidt ongeveer ‘kaart van het innerlijke landschap’ of ‘kaart van de interne alchemie’. Het verbeeldt het onzichtbare in het menselijk lichaam, van de spirituele en fysieke dimensies als manifestaties van elkaar, van de gezamenlijke bron waaruit zij ontspringen…
De oorsprong van de Nei Jing Tu is onbekend. De oudst bekende versie van de heden ten dage gangbare afbeelding dateert uit 1886. Eerdere versies van kaarten van interne alchemie zijn gedateerd rond het jaar 1000.
De afbeelding laat voor mij duidelijk zien dat ons menselijk lichaam uit dezelfde energie bestaat als de natuur om ons heen. Dus als woorden tekortschieten of gedachten in hetzelfde patroon blijven ronddansen is het tijd om naar je lichaam te luisteren. Laat via de acupunctuur je lichaam spreken en aangeven waar aandacht nodig is. De acupunctuur helpt het innerlijk landschap weer in overeenstemming te komen met de buiten energie. Om jouw innerlijk landschap samen met jou in kaart te brengen maak ik niet alleen gebruik van tongdiagnose (de kleur, de vorm, de coating, hobbels (bergen) en cracks (dalen) zijn van belang om te kijken welke energie stagneert, overactief of leeg is) en van polsdiagnose (hoe stromen de rivieren van de organen, snel, oppervlakkig, vol) maar ook van aanraking en onderzoek van het lichaam. De huid bijvoorbeeld ons grootste orgaan en heeft zijn eigen taal laat om ons te laten zien hoe het met de binnenkant gesteld is. Als je de huid aanraakt die de grens is tussen binnen (je kleine eigen kosmos) en buiten (de grote kosmos) raak jezelf aan. Een gevoel van ontspannenheid en veiligheid geeft je lichaam de uitnodiging om te laten zien waar het klaar voor is.
Door het oordeel los te laten over wat je voelt en waar je last van hebt, komt er ruimte om te kijken naar wat de kracht of de deugd van je ongemakken zijn. Het lichaam geeft aan dat het tijd voor verandering is. De acupunctuur ondersteunt het lichamelijke proces van energie transformatie zodat het hart weer leeg is. Een leeg hart geeft meer bewustwording aan het zijn. Geen last van innerlijke chaos, verantwoordelijkheid, gedachten, geheugen en intelligentie maar ruimte voor de “shen” zoals de chinezen het benoemen. De shen is een niet materiele invloed dat van boven komt, wat niet vastgepakt of gezien kan worden maar wel gevoeld kan worden en voelen is nu net de taal waar het lichaam zich in uitdrukt.

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierig wat acupunctuur voor jou kan betekenen? Neem gerust contact met mij op via mirjamschardam@derelatiecompany.nl of bel: 06 1352 3827.

MirjamSchardam_Logo