De diepte in 1

Ieder mens heeft familie in ieder geval een vader en een moeder en voelt zich met die familie verbonden op een speciale manier, anders dan met vrienden, anders dan met partner. De Ouder-Kind-relatie is uniek, van alle tijden en overal ter wereld.

Nergens worden zoveel normen en waarden overgedragen als in die relatie. Het is de meest fundamentele band die mensen kunnen hebben. De enige relatie die bestand is tegen leven en dood. En bepalend voor alle latere relaties in een mensenleven; relatie met jezelf, partnerkeuze, vriendschappen, relatie met eigen kinderen, relatie met het leven zelf, relatie met werkgever ect.

Mensen doen nergens zoveel geluk – maar ook nergens zoveel pijn op – als in de ouder-kind relatie ( onbewuste herhaling hiervan zien we terug in alle gekozen relaties).

Kinderen willen graag geven om erkend te worden, om maar bevestigd te worden in het feit dat ze er zijn, maar ouders kunnen dat vaak moeilijk zien. Vooral als zij zelf een gemis dragen van gebrek aan vertrouwen en erkenning.
Hierdoor ontstaan tekorten, soms al generaties lang. Het tekort wordt vaak verhaald bij partner, een werkgever of instanties.

“Jij moet mij dit geven, want daar heb ik recht op, omdat ik te weinig ontvangen heb!. Dit is een onbewust patroon.

Verwachtingen van ouders zijn heel natuurlijk en onvermijdelijk. Ouders geven nu eenmaal een boodschap mee; bewust of onbewust stellen ze eisen. Als opvoeder kun je niet anders en bovendien draag je het mee in je DNA, als een soort blue print/harde schijf.

Je bent vrij in eigen keuzes, maar altijd in het besef dat je kind blijft van je ouders, dat je deel uitmaakt van een familie. In de wetenschap dat je beïnvloed wordt door de familiecodes van generatie op generatie en dat je je niet daaraan kunt onttrekken, zij zijn de wortels van je bestaan. Als je je niet voldoende bewust bent van de invloed van je familie-systeem ben je niet stevig geworteld en val je op een moment om, sta je niet stevig op je eigen plek, ben je aan het over-leven. In plaats van dat je je eigen leven leeft.

Juist in die wisselwerking met je familie ontwikkel je het vermogen om vrij te worden, om lief te hebben als zelfstandig individu.

Door blokkades of breuken kun je je niet goed vrij maken.
Hierdoor ontstaan naast relationele problemen allerlei psychosomatische klachten, rugklachten slapeloosheid, migraine, maag/darmklachten, auto immuunziekten, allergische reacties.

In sommige situaties kan het goed zijn om een tijdje afstand te nemen, om dingen te verwerken vanuit rust.

Dat is iets anders dan een definitieve breuk, je blokkeert dan je eigen relaties. Het ontkennen van een band met ouders/broers/zussen legt iemand aan banden.

Vrijheid is juist te vinden in erkenning van verbondenheid. Zelfs na misbruik en mishandeling kan het verlangen van een kind om loyaal te blijven aan het gezin van oorsprong heel groot zijn.
Maar voor sommigen is een definitieve breuk de enige oplossing.

Het is aan elke generatie om het lasten- pakket van het opgebouwde erfgoed te doorbreken. Zodat het niet de levens-vreugde/vrijheid van de komende generatie overschaduwd.

Dat schuld, schaamte, slachtofferschap worden omgebogen naar persoonlijke vrijheid en relationele-verantwoordelijkheid.

De juiste balans tussen geven en – ontvangen maakt je sterk(er)

DE RELATIE COMPANY brengt helderheid in deze vaak verst(r)ikkende patronen.

Als onzichtbare patronen zichtbaar worden, zijn ze beter hanteerbaar.
De realiteit onder ogen komen werkt helend!

Waarheid maakt vrij, naar waarheid leven vanuit jezelf betekent geluk en gezondheid.Vul hier je gegevens in: